حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

مترمربع: 550

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی, ویلا

متری۱ ملیون و چهارصد

مترمربع: 550

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی, ویلا

متری چهار میلیون تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

آپارتمان

مترمربع: 300

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی

متری ۱میلیون تومان

مترمربع: 300

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی