حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

مترمربع: 1400

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی

متری 2 میلیون و پانصد هزار تومان

مترمربع: 1400

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی


تماس فوری _ املاک زیر قیمت