حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

متری 950 هزار تومان
زمین در استانه _ روستای آزاد محله

مترمربع: 250

زمین, مزرعه و باغ

متری 950 هزار تومان

مترمربع: 250

زمین, مزرعه و باغ

متری۱ ملیون تومان
زمین در روستای گوراب جوار

زمین در روستای گوراب جوار_ آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه ، روستای گوراب جوار

زمین, زمین مسکونی

متری۱ ملیون تومان

زمین, زمین مسکونی


تماس فوری _ املاک زیر قیمت