حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

متری 950 هزار تومان
زمین در استانه _ روستای آزاد محله

مترمربع: 250

زمین, مزرعه و باغ

متری 950 هزار تومان

مترمربع: 250

زمین, مزرعه و باغ


تماس فوری _ املاک زیر قیمت