حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

مترمربع: 550

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی, ویلا

متری۱ ملیون و چهارصد

مترمربع: 550

زمین, زمین ساحلی, زمین مسکونی, ویلا